جمعه 25 خرداد 1397 @ 19:53

 

 

نماز عید نخوندم

هیچ حسی برای خوندنش نداشتم...

از دیشب فقط گریه میکنم مدام.

الانم که اینجا مینویسم بازی ایران شروع شده. خیلی خودمو کنترل میکنم برای گریه نکردن.

روزهای سختیه.

 دیگه تقریبا 17ماهه که روزهای سختیه.

درد درد درد

خدایا چی ساختی؟ انقدر جون سخت؟:)